Lesrooster

meisje te paard Het zgn. 'rijdend lidmaatschap' geeft recht op deelname aan de verenigingslessen. Er worden voor alle paarden- en ponyruiters op verschillende niveaus lessen georganiseerd. Leden kunnen ongeveer 40-45 lesweken per jaar, twee maal per week een les volgen. Dit kan voor dressuur en/of springen indien de indeling dit toelaat.

Op dit moment zijn de lessen als volgt

Dinsdag

Instructie: Lammert Laseur, 06-50627904
19.15 - 20.00 balkjes pa/po
20.00 - 20.45 springen pa/po

Om aan bovenstaande springlessen te mogen deelnemen moet de ruiter minimaal 1 winstpunt in de B-dressuur hebben.

Woensdag (deze lessen worden ingedeeld naar nivo)

Instructie: Wendy Fokker, 06-51214216
19.00 - 19.45 dressuur pa/po
19.45 - 20.30 dressuur pa/po

Donderdag (deze lessen worden ingedeeld naar nivo)

Instructie: Wendy Fokker, 06-51214216
19.00 - 19.45 dressuur pa/po
19.45 - 20.30 dressuur pa/po

De lessen duren 45 minuten en vinden plaats in de binnen- of buitenbak, waarbij er een ruimte is gereserveerd van 23x42 meter. Andere ruiters kunnen tijdens de lessen op het overblijvende gedeelte van de binnen- of buitenbak rijden.

Er wordt verwacht dat je bent 'losgereden' met je paard of pony alvorens je deelneemt in de les.

Naast de verenigingslessen worden er zowel clinics, gastlessen en speciale L2, M en Z lessen georganiseerd. Informeer naar mogelijke deelname voor deze bijzondere lessen. Instructie kan plaatsvinden door bijv.: Eddy de Wolff van Westenrode, Inge Fokker of andere instructie op uitnodiging.

De lessen worden per seizoen ingedeeld. Wisselingen kunnen alleen na toestemming van de lescommissie. Wanneer je onverhoopt niet kunt deelnemen aan de les, meld dit dan tijdig bij de instructeur.

Tijdens ziekte, vakantieperiode en op feestdagen kunnen de lessen komen te vervallen. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd via het publicatiebord.

Privélessen

Er is gelegenheid om privélessen te nemen. Als je hier gebruik van wilt maken moet je tijdig de tijd en datum aangeven op het rooster dat speciaal voor de privélessen op het publicatiebord hangt. Hierop staan de beschikbare tijden voor de mogelijke privélessen. Graag minimaal twee dagen voor de betreffende les het rooster invullen.