Bestuur

Raymond de With (voorzitter)
Stinzenlaan Zuid 222,
3621 TH Breukelen,
0346-263750
raymond.dewith@hp.com

Mieke Winkel (secretaresse)
Kortrijk 21,
3621 LZ Breukelen,
06-14665618
RVGunterstein@gmail.com

Bertus Schalij (lid)
Kortrijk 5,
3621 LZ Breukelen,
0346-265569
margriet.bertus@hetnet.nl